Kalendáře online - plánovací kalendář, státní svátky, věčný kalendář, daňový kalendář, jmeniny, prázdniny, roční období, Vánoce, Velikonoce, Silvestr, změna času, kulturní i sportovní akce, výstavy, znamení zvěrokruhu...

Kalendář Online - www.kalendar365.cz

Daňový kalendář 2016

Následující daňový kalendář vám přehledně připomene veškeré vaše povinnosti, vyplývající z příslušných zákonů. Jedná se o povinnosti k daním z příjmů, k pojistnému na důchodové spoření, k dani z přidané hodnoty, ke spotřebním daním, k dani silniční, k dani z nemovitých věcí, k dani z nabytí nemovitých věcí, k energetickým daním, k pokutě z biopaliv, k odvodům z loterií a dalších podobných her, k dani dědické, k dani darovací a dani z převodu nemovitostí (do 2013).

Daňový kalendář 2016 - kalendar365.cz

leden | únor | březen | duben | květen | červen 
červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec

LEDEN

pondělí 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25.

 • spotřební daň - splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2015
 • spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2015
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2015
 • daň z přidané hodnoty – výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2015

ÚNOR

pondělí 1.

 • biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
 • daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
 • daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2015

úterý 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

 • daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015
 • daň z příjmů – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

pondělí 22.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za leden 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za leden 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za leden 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

pondělí 29.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

BŘEZEN

úterý 1.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
 • odvod z loterií a jiných podobných her – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015

pátek 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
 • daň z příjmůpodání oznámení platebního zprostředkovatele
 • Oznámení platebního zprostředkovatele – podání oznámení dle § 38fa zákona o daních z příjmů

pondělí 21.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z příjmů – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

pátek 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za únor 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za únor 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za únor 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016

úterý 29.

 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

DUBEN

pátek 1.

 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • pojistné – podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

pondělí 11.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

 • daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

středa 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

pondělí 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

KVĚTEN

pondělí 2.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

úterý 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň– daňové přiznání za duben 2016
 • spotřební daň– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za duben 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za duben 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

úterý 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
 • daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

čtvrtek 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27.

 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za květen 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za květen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

čtvrtek 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016
 • Oznámení FATCA – podání oznámení dle zákona č. 330/2014 Sb.

 

ČERVENEC

pátek 1.

 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

pondělí 11.

 • potřební daň – splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

 • daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

středa 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016

pondělí 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za červen 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

SRPEN

pondělí 1.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

úterý 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za červenec 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za červenec 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

středa 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)
 • pojistné – konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

ZÁŘÍ

pátek 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

úterý 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 26.

 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za srpen 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za srpen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

pátek 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
 • daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

ŘÍJEN

pondělí 10.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

 • daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

čtvrtek 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016

úterý 25.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za září 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016

pondělí 31.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016
 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

středa 9.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 24.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za říjen 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za říjen 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016

středa 30.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

pondělí 12.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

úterý 20.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

úterý 27.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za listopad 2016
 • spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok) 
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2016
 • daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za listopad 2016
 • daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za listopad 2016
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016

Zdroj: financnisprava.cz (pod licencí CC - Creative Commons)